Připojení k Internetu

Dec 18, 2013

Informace pro klienty společnosti SkyNet, a.s.


Vážená paní, vážený pane,

jak jsme Vás nedávno informovali v dopise, došlo od 1.10.2013 ke sloučení
společnosti SkyNet, a.s. se společností PODA a.s. Dovolte, abychom Vám
poskytli doplňující informace k tomuto sloučení.

Společnost PODA a.s. vystavuje v souladu se zákonnými požadavky všem
klientům faktury pravidelně na počátku každého měsíce vždy na ten daný
měsíc. Současný způsob fakturace tedy vede k tomu, že jsou faktury
vystavovány o něco dříve, než jste byli zvyklí. Bohužel způsob fakturace
zavedený ve SkyNet a.s. nebyl slučitelný se systémem používaným v PODA
a.s., takže jsme byli nuceni jej změnit.

Se změnou došlo k tomu, že v měsíci říjnu jste obdrželi dvě faktury. Jedna
byla vystavena ještě zanikající společností SkyNet, a.s. za období září
2013 a druhá byla vystavena společností PODA a.s. za období říjen 2013.
Nejedná se o dvojí fakturaci, ale o vystavení faktur za různá období. V
této souvislosti bychom Vás chtěli požádat, abyste zpoždění v platbách
vyrovnali do konce ledna příštího roku.

Kromě drobných potíží spojených s přechodem na nový fakturační systém jsme
bývalým klientům SkyNet a.s. navýšili rychlosti připojení k Internetu,
otevřeli klientská centra, spustili nové služby TV a mobilního volání. Na
příští rok chystáme další novinky a vylepšení, mezi kterými je např. další
navýšení rychlostí připojení bez navýšení současných cen.

Omlouváme se za nepříjemnosti, které jsou změnou fakturačního systému
způsobeny.


S pozdravem

Ing. Marcela Marcolová, DiS.
ředitelka zákaznické podpory
PODA a.s.